Đăng ký lịch thi SPEAKING

Học sinh đăng ký tối thiểu 2 lịch test trong khung giờ từ 9h cho đến 21h hàng ngày! Thời gian test 30 phút thông qua Skype. Lịch và thời gian test chính thức chúng tôi sẽ liên hệ và xác nhận lại với học sinh! Ví dụ bạn muốn thi vào 10h sáng ngày 10/03/2020 hoặc 19h tối ngày 11/03/2020 thì bạn điền vào phần câu trả lời: 10h – 10/03/2020 + 19h – 11/03/2020!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *